Rejestrowanie działalności gospodarczej

 Wszystkim naszym klientom oferujemy pomoc w zakresie założenia oraz zarejestrowania firmy. Pomagamy sporządzić niezbędne dokumenty takie jak: wpis do Centralnej ewidencji Działalności Gospodarczej, rejestrację dla celów podatku VAT, a także przygotowujemy zgłoszenia do ZUS dotyczące właściciela oraz wysyłamy deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS.