Weryfikacja (analiza) merytoryczna dokumentów źródłowych klienta

 Naszym Klientom gwarantujemy, że ewidencjonowanie faktur, rachunków czy też wyciągów bankowych nie polega wyłącznie na ich ujęciu w rejestrach księgowych, lecz przede wszystkich na ich analizie merytorycznej, przeprowadzanej comiesięcznie przez pracowników Biura. Nasi eksperci posiadają wymagane uprawnienia doradztwa podatkowego, a także stale podnoszą swe kwalifikacje merytoryczne poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach.