Księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt ewidencjonowany

Usługi księgowe w zakresie KPiR obejmują:

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi,
 • zamknięcie miesiąca i naliczanie podatków oraz sporządzanie wymaganych deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, VAT-UE,
 • sporządzanie JPK na podstawie prowadzonych rejestrów VAT,
 • ustalenie rocznego planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • rozliczanie eksportu oraz importu usług,
 • prowadzenie rozrachunków podatków i rozrachunków składek ZUS dla danego przedsiębiorcy,
 • sporządzenie zeznania podatkowego – rocznego oraz wysyłka do Urzędu Skarbowego,
 • przygotowanie sprawozdań dla GUS na podstawie danych wynikających z ksiąg,
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji, które są wymagane przepisami prawa tj.:
  • ewidencje VAT dla dokumentów sprzedaży i zakupów,
  • ewidencja wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.