Księgi rachunkowe

Prowadzimy księgi rachunkowe w zakresie:

  • zasad księgowych określonych w polskich przepisach oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej,
  • tworzenia polityki rachunkowości,
  • opracowania zakładowego planu kont
  • bieżącego księgowania operacji gospodarczych
  • ewidencji środków trwałych wraz miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
  • sprawozdania deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • okresowych sprawozdań dla GUS,
  • sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego.