Zarządzanie płatnościami

 Prawidłowy przepływ pieniędzy to najważniejszy proces w prawidłowym funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. W naszym Biurze Rachunkowym nie zajmujemy się tylko obliczaniem podatków dla klientów, ale dbamy również o aktualne informacje związane z przepływem.

 W tym zakresie oferujemy:

  • wysyłanie powiadomień o dłużnikach,
  • wyszukiwanie przeterminowanych płatności,
  • monitorowanie wpływów.