Usługi doradcze

Usługi doradcze w szczególności obejmują:

  • porady i konsultacje dla osób fizycznych,
  • doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych,
  • wypełnianie wniosków, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeniowych,
  • pomoc i porady w zakresie otwierania działalności.