Kadry i płace

 Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej staje się coraz bardziej skomplikowane. Realizowana przez nasze Biuro Rachunkowe obsługa płacowa to gwarancja terminowości naliczania płac oraz zapewnienie poufności polityki płacowej.

 Powierzając nam prowadzenie spraw pracowniczych, otrzymają Państwo obsługę w zakresie m.in.:

 • sporządzania list płac z naliczonymi wynagrodzeniami dla pracowników (w tym tzw. "paski"),
 • sporządzenia list płac z naliczonymi wynagrodzeniami z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • przygotowania rachunków dla zleceniobiorców,
 • prowadzenia kartotek wynagrodzeń, kart urlopowych,
 • rozliczania składek ZUS,
 • przygotowywanie druków Z-3,
 • przygotowania raportów imiennych oraz deklaracji ZUS DRA,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT-11 dla pracowników
 • analizy i prowadzenia ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności (w tym ewidencji równoważnego czasu pracy),
 • rozliczania i analizy elektronicznych zgłoszeń absencji chorobowych w systemie on-line ZUS,
 • rozliczania świadczeń niepieniężnych świadczonych na rzecz pracowników.